Raduj, wesel się, Maryjo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Raduj, wesel się, Maryjo, Matko łaski i świętości, czystym życiem siostry Klary, którą Kościół dziś wysławia.

2. Przez Boskiego Oblubieńca darem łaski napełniona, jasnym blaskiem promienieje, niczym nowa gwiazda nieba.

3. Ona, córka pierworodna Asyskiego Biedaczyny, prowadzona przez Franciszka, idzie twardą drogą krzyża.

4. W Bożej Matki wzór wpatrzona, za Chrystusem postępuje; Oświecona łaską Bożą, jasność śle całemu światu.

5. Wraz ze świętą matką Klarą wysławiajmy Boga Ojca, cześć oddając Chrystusowi, z Duchem świętym równym obu.