Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie: Święta Niewiasta w słońce obleczona; Gwiazdy Ją wieńczą, księżyc jasno świeci pod Jej stopami.

2. Matko Dziewico, Rodzicielko Boga, w Tobie zwycięża światło nad ciemnością; W dniu tym wielbimy Twoje wyniesienie nad wszechświat cały.

3. Pierwsza po Synu weszłaś w bramy nieba z duszą i ciałem jaśniejącym łaską; Odtąd się stałaś drogą najpewniejszą do domu Ojca.

4. Synu Maryi, Bracie wszystkich ludzi, Ty coś zmartwychwstał w pełni człowieczeństwa, Tobie i Ojcu i Duchowi Prawdy niech będzie chwała.