Nie ma większej miłości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Nie ma większej miłości od tej, przez którą człowiek własne życie oddaje za życie swoich braci.

2. Kiedy ziarno pszeniczne upadnie w dobrą glebę, plon stokrotny przynosi i karmi wszystkich sobą.

3. Tam, gdzie Mistrz mieszka w chwale, przeszedłszy drogę męki, tam i uczeń otrzyma nagrodę za swą wierność.

4. Sława, cześć i podzięka niech będzie Trójcy Bożej, która w sercach człowieczych zapala jasną miłość.