Ku szczytom nieba podąża

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ku szczytom nieba podąża Maryja, jasna jutrzenka, wspanialsza blaskiem od słońca i od księżyca piękniejsza.

2. Całego świata Królowa na tronie dzisiaj zasiada, gdyż Ona Tego zrodziła, kto był przed świata początkiem.

3. Wstępuje ponad aniołów, przewyższa świętych zastępy, bo Jej zasługi są większe niż wszystkich błogosławionych.

4. Ogląda władzę monarszą swojego Pana i Stwórcy, którego w łonie nosiła i w żłób złożyła ubogi.

5. Przez Ciebie, czysta Dziewico, Twój Syn wziął ciało człowiecze, więc teraz módl się do Niego, by nas za braci swych uznał.

6. Maryjo, z Tobą pragniemy wysławiać Trójcę Najświętszą, gdyż Bóg do nieba Cię wziąwszy okazał swoją potęgę.