Chrystusowego sławmy męczennika

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Chrystusowego sławmy męczennika, który pogardził złudą skarbów świata. Nagich przyodział, biednym dał jałmużnę, nakarmił głodnych.

2. Ogniem palony, lecz mężnego ducha, zwalczył odważnie lęk przed płomieniami. Pragnął On bowiem z całej głębi serca wiecznego życia.

3. Wszedł więc do nieba uwieńczony chwałą, świętych aniołów otoczony chórem, aby do Boga wznosić swe modlitwy za grzesznikami.

4. Z wielką pokorą prośmy dziś Wawrzyńca, aby nam wszystkim przyniósł wyzwolenie z żaru pokusy i brzemienia winy, a wiarę wzmocnił.

5. Chwała niech będzie Bogu Jedynemu: Ojcu, Synowi z Duchem, Dawcą łaski; Pieśnią wdzięczności niech wysławia Kościół wyznawców Pana.