Własnością Pana jesteś, Dominiku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Własnością Pana jesteś, Dominiku, a On Cię posłał do grzesznych i słabych, byś im objawił łaskę miłosierną naszego Boga.

2. Przez całe życie wiernie Mu służyłeś, zwalczając błędy zasiane przez wroga; Płomiennym słowem rozpalałeś serca oziębłych ludzi.

3. Nad Twoim czołem świeci gwiazda prawdy, co jasnym blaskiem rozprasza ciemności; Niech jej promienie drogę nam ukażą do źródła wiary.

4. Jedynej Trójcy: Ojcu i Synowi wraz z Duchem Świętym niech będzie podzięka za Dominika, który dał nam przykład miłości Boga.