O Jeruzalem szczęśliwe

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Jeruzalem szczęśliwe, które zwiesz się "Pokój". Zbudowane jesteś w niebie z żyjących kamieni, otoczone aniołami jak orszakiem ślubnym.

2. Miasto Boże, pełne chwały, idziesz na swe gody, by się stać oblubienicą Bożego Ba ranka. Twoje mury i ulice z najczystszego złota.

3. Bramy błyszczą blaskiem pereł i otworem stoją dla każdego, który wejdzie bogaty w zasługi, w ziemskim życiu cierpiąc mężnie dla imienia Pana.

4. Mistrz wygładza każdy kamień uderzeniem ciosów, spaja go z innymi w jedność wznoszonej świątyni. Wszystkie mają trwać na zawsze w wyznaczonym miejscu.

5. Ojcu z Synem oraz Duchem, Bogu Najwyższemu, cześć i chwała niechaj będzie i teraz i zawsze. Bo uczynił nas przybytkiem Swojej obecności.