Skromny kościółek Maryi Dziewicy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Skromny kościółek Maryi Dziewicy nad wszelkie inne ukochał Franciszek. Tu składał hołdy Królowej Aniołów, modląc się w ciszy.

2. Nie było w świecie drugiego ustronia jak ta świątynia uboga, lecz miła. Tu spędził życie, stąd w śmierci godzinie odszedł do Boga.

3. Tu się zrodziły trzy Jego Zakony, pod opiekuńczym spojrzeniem Maryi. Tu Bogu Klarę jak lilię najbielszą złożył w ofierze.

4. U stóp Maryi, Królowej Aniołów, jak wódź gromadził zastępy swych braci. Stąd Chrystusowych wysyłał heroldów i błogosławił.

5. Panno chwalebna, Twoimi prośbami wyrwij nas z więzów słabości i pokus. Byśmy radośnie chwałę Twą śpiewali tu i w wieczności.

6. Hołdy dziękczynne niesiemy Ci Jezu, z Niepokalanej Dziewicy zrodzony. Tobie nasz Ojcze, Duchowi Świętemu, chwała na wieki.