Dalekich gwiazd Stworzycielu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Sławmy Lutgardę roztropną i ozdobioną cnotami, która bogata w zasługi, nagrodą nieba się cieszy.

2. Sercem pokornym i cichym szukała Boga w modlitwie, łzami, czuwaniem i postem stwierdzając miłość do Niego.

3. Czysta w uczuciach i myśli, pochlebstwem świata wzgardziła; Bóg Ją napełnił świętością i dał Jej chwałę wieczystą.

4. Całe swe życie oddała doskona łości uczynkom, teraz już w niebie z radością ogląda Boże oblicze.

5. Bądź pochwalony na wieki, nasz Boże w Trójcy Jedyny; Ciebie prosimy z ufnością, byś przyjął nas do królestwa.