Przez ciebie, Marto, wznosimy modlitwy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Przez ciebie Marto wznosimy modlitwy, Ty zaś je wesprzyj, swymi zasługami. Bo Tobie Chrystus szczególnie okazał przyjaźń serdeczną.

2. O jakże często nawiedza Cię Chrystus, w cichym Twym domu szuka odpoczynku; Rozmowa z Tobą i Twoja usługa ra dość Mu daje.

3. Po stracie brata użalasz się pierwsza razem z twą siostrą wielce zapłakaną, lecz oto Łazarz na Mistrza wołanie wraca do życia.

4. Doświadczasz prawdy nauki Chrystusa, jawnie wyznając wiarę w zmartwychwstanie. Więc nam dopomóż wytrwale podążać aż do wieczności.

5. Niech będzie Ojcu i Jego Synowi z Duchem płomiennym moc i panowanie; Pragniemy Boga oglądać wraz z Tobą w chwale bez końca.