Słodyczą, Jezu, Tyś bez miary

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Słodyczą Jezu, Tyś bez miary dla serca, które Cię pamięta. Lecz nad miód i nad wszystkie dary słodsza obec ność Twoja święta.

2. Nic w słodkim pieniu tak nie nęci, nic w uszach milej brzmieć nie może, nic tak błogiego dla pamięci, jak Imię Jezus, Słowo Boże.

3. Nadzieją grzesznych, ci z win wstają, jak tkliwie modłów szukasz w niebie, jak dobryś dla tych, co szukają, lecz czymżeś tym, co znajdą Ciebie.

4. Ni język oddać zdoła w słowie, ni ksiąg uczonych treść bogata, kto zaznał, jeno ten się dowie, co znaczy kochać Zbawcę świata.

5. Radością, Jezu, bądź nam trwałą, Ty, co masz wieńcem być nagrody, bądź nieśmiertelną naszą chwałą tam, gdzie wieczyste święcisz gody.