Dziś wyśpiewujmy z radością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dziś wyśpiewujmy z radością i mocą chwałę zwycięstwa świętego Wawrzyńca, który był w każdym uczynku i słowie uczniem Chrystusa.

2. Już jako chłopiec ze światem się żegna, szczęście znajdując w braterskiej wspólnocie. Bogu oddany, przywdziewa na siebie habit pokutny.

3. Tak jak Franciszek ubogi i prosty, idzie stromymi drogami Jezusa. Wkrótce za cenę wyrzeczeń osiąga szczyty świętości.

4. Nad Męką Pana rozmyśla głęboko i wyniszczenie Jezusa rozważa; Msza święta niebem dla Niego na ziemi, z niej czerpie siłę.

5. Kocha Maryję synowską miłością, wzorem Franciszka opiewa Jej cnoty; Ona zaś w niebie wyprasza dla niego dary duchowe,

6. Tobie na zawsze niech będzie podzięka, Trójco Najświętsza i błogosławiona. Święty Wawrzyniec niech wiernym wyprasza wieczną nagrodę.