Święty Czesławie, głosicielu Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Święty Czesławie, głosicielu Pana, Patronie Śląska, synu Dominika. Na nowo w Polsce rozpaliłeś wiarę pochodnią słowa.

2.  Swoją ufnością, obrońco Wrocławia, braci i siostry w Panu umacniałeś. Ty ochroniłeś przed tatarskim wojskiem płomień nadziei.

3.  W godzinie próby, mroku i zwątpienia, dzięki Twej wierze, święty opiekunie, miasto osłonił świetlanym promieniem blask Bożej mocy.

4.  Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej, Ojcu, Synowi i Duchowi mocy, który pro wadzi wszystkich swoich wiernych światłem miłości.