Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Synu Dziewicy  i Stwórco swej Matki,  zrodzony przez Nią w nietkniętej czystości,  usłysz te hymny śpiewane ku chwale  Twej Katarzyny.

2.  Tobie oddana,  już niebem się cieszy  za panowanie nad swoją słabością;  Ciebie wyznając przez ciała męczeństwo  świat zwyciężyła.

3.  Pełna odwagi,  choć śmierci nie pragnąc,  przyjęła mękę i liczne cierpienia;  krew swą  przelała, by mogła osiągnąć  pokój wieczności.

4.  Boże wszechmocny,  przez jej wstawiennictwo  uwolnij  grzesznych od kary za winy,  abyśmy mogli wysławiać Cię zawsze  sercem radosnym.