Pieśnią pobożną sławimy Twe imię

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Pieśnią pobożną sławimy Twe imię, Mario z ubogiej galilejskiej wioski. Bo Ciebie Chrystus prowadził do pełni Bożej miłości.

2. Objawił Tobie swą potęgę świętą, gdy spod szatanów uwolnił Cię władzy: Wtedy Mu drżąca, a już pełna wiary, złożyłaś dzięki.

3. Miłość pokorna odtąd Cię prowadzi po wszystkich drogach za Nauczycielem, aby słów Jego słuchać nieustannie, służyć Mu wiernie.

4. Aż na Golgotę, gdzie pod krzyżem Pana płakałaś, wierna Cię miłość prowadzi; Aż do grobowca, gdzie na pogrzeb święte namaszczasz ciało.

5. O wielkanocnej zwiastunko radości, i nam przy Tobie pomóż stanąć w niebie, i śpiewać Panu umiłowanemu chwałę na wieki.