Blask Twej miłości Dziewico

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Blask Twej miłości Dziewico przewyższa jasnością gwiazdy. W Tobie jest źródło nadziei, żywe i wciąż tryskające.

2.  Nad swoim sercem dał Tobie władanie Syn Twój jedyny; Kto prosi za Twą przyczyną zostanie wnet wysłuchany.

3.  Twoja matczyna łaskawość nie tylko pomoc nam niesie, lecz często raczej uprzedza nasze błagalne wołanie.

4.  Tyś Matką jest miłosierdzia, łask pełna i dostojeństwa, W Tobie zawiera się całe dobro wszelkiego stworzenia.

5.  Niech wieczna chwała brzmi Ojcu, Synowi wraz z Duchem Świętym, którzy Cię, Matko, odziali w przedziwną szatę zbawienia.