Ciebie, o święty Wawrzyńcze, żar apostolski prowadzi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ciebie o święty Wawrzyńcze, żar apostolski prowadzi. Głosisz naukę Chrystusa, niosąc ją w świata zakątki.

2.  Władcom, książętom i królom, sługom i pa nom przemożnym, biednym, cierpiącym, maluczkim Dobrą Nowinę ogłaszasz.

3.  Słowem płomiennym odpierasz, błędne nauki o Bogu. Bronisz czystości doktryny i do pokuty namawiasz.

4.  Wiarę w Chrystusa ochraniasz, życie składając w ofierze; Dusze wyrywasz z niewoli, by je dla Pana pozyskać.

5.  Chwała i cześć niechaj będzie, Tobie, o Trójco Przedwieczna. Niech nam Wawrzyniec wyprosi wieniec zwycięstwa w Królestwie.