Stworzeni na chwałę Twojego imienia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Stworzeni na chwałę Twojego imienia,  odkupieni Twoją Krwią na Krzyżu,  opieczętowani Twoim Duchem,  błagamy Ciebie: zbaw nas, Panie!

2.  Ty kruszysz kajdany winy naszej wielkiej,  otocz opieką nas zniewolonych,  prowadź na niebieskie Twe pastwiska  lud, który wierzy w Twoją miłość.

3.  Niech będzie Ci chwała nasz Dobry Pasterzu,  odblasku wieczystej Twej światłości,  który żyjesz z Ojcem oraz Duchem,  w wieczystej chwale baz końca.