Równy prorokom dawnego przymierza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Równy prorokom dawnego przymierza, mężu roztropny i błogosławiony. Sługo Chrystusa, pokorny i czysty, pełen mądrości.

2. W ciszy pustelni szukałeś wytrwale myślą i sercem obecności Boga. On Cię uczynił dla wielu pokoleń Ojcem i mistrzem.

3. Dałeś swym braciom, idących śladami Słowa Bożego, prawo doskonałe. Całe ich życie modlitwą i pracą Panu ma służyć.

4. Pomóż Twym synom dochować wierności, kiedy nadejdzie gorzka chwila próby. Uproś nam pokój i miłość wzajemną w każdej godzinie.

5. Bogu, celowi naszego istnienia, Ojcu, Synowi wraz z Duchem jedności, Trójcy Najświętszej podzięka i chwała zawsze niech będzie.