Maryjo, Tyś niebios chwała

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Maryjo, Tyś niebios chwała, święta, czysta, piękna cała, nasza rada, wsparcie tarcz. Jasna Gwiazdo, słońce cnoty, wszystkie wielbią Cię istoty, hołdy nasze przyjąć racz.

2.  Wzruszeni Twą łaskawością, biedni ludzie wzrok z miłością podnoszą na obraz Twój. Matko łaski i litości, daj nam radę w tej niskości, zwycięż z wrogiem straszny bój.

3.  Matko, Ty oswobodziłaś, morze cierpień osuszyłaś, zwyciężyłaś węża jad. Wielkaś w radości, cierpieniu, w każdym serca utrapieniu udziel swoich świętych rad.

4.  Biegną do Twych stóp grzesznicy, pełni skruchy pokutnicy, łez boleści lejąc zdrój. Niech doznamy Twej litości, którzy błagamy w ufności, by przebaczył Syn nam Twój.

5.  Chwała Ojcu, co na tronie w górnym zasiada Syjonie, o nas wszystkich pieczę ma. Chwała też Synowi Jego w jedności Ducha Świętego, niech po wszystkie wieki trwa.