Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty, Ciebie wielbimy pokłonem i pieśnią. Ty bowiem jesteś celem i pragnieniem naszego ducha.

2. Stwórco wszystkiego, Ojcze, źródło życia, Ty nas kształtujesz na swe podobieństwo; Udziel nam wiary, która niech zasłuży na Twą nagrodę.

3. Z Ojca zrodzony, blasku Jego chwały, zowiesz i czynisz nas braćmi swoimi; Tyś winoroślą, my jej gałązkami, więc daj nam życie.

4. Duchu płomienny, światło i miłości, władasz stworzeniem z dobrocią i mocą; Odnów umysły, rozpal swoim żarem człowiecze serca.

5. Gościu najmilszy, Boże jeden w Trójcy, daj nam Cię kochać i spełniać Twą wolę. Byśmy na wieki zjednoczeni z Tobą wielbili Ciebie.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego - - - mscz Pobierz