Zbliżcie się niewinne panny

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Zbliżcie się niewinne panny, zbliżcie się, małżonki czyste. Niechaj ziemia i niebiosa Ricie winną cześć oddają.

2. Ona postem i pokutą ciało swoje umartwiała, Ona dniami i nocami wraz z Chrystusem współcierpiała.

3. Was, małżonki, w rodzin trudzie, jak i was samotne wdowy, uczy Rita kroczyć drogą, którą sama szła do nieba.

4. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Najświętszemu. Nam zaś Rito, Twoim sługom, uproś radość wiekuistą.