Cóż chcesz osiągnąć Rito

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Cóż chcesz osiągnąć Rito płacząc dniem i nocą? Nic Cię już po śmierci najbliższych tu nie trzyma. Cóż Ci przeszkadza teraz zerwać świata więzy, by tylko radować się Bogiem.

2. Lecz gdy u wrót klasztoru stajesz w szatach wdowich, tam, gdzie Cię serce Twoje gorące wyrywa. Od swoich progów oddalają Cię dziewice jak fala biednego rozbitka.

3. Przestań już łzami swymi ciągle twarz zalewać; To, czego wzbrania ziemia, dadzą Ci niebiosa: Oto z pomocą spieszy świętych ojców grono za Tobą się wstawić gotowych.

4. Bóg Cię pocieszyć umie w tak cudowny sposób, wstaw się i Ty u Niego swymi modlitwami, by Twoi słudzy mogli przez świetliste szlaki bezpiecznie do nieba się wznosić.

5. Ciebie najwyższy Boże, Boże nasz jedyny, prosim, zgładź nasze winy, oddal zło wszelakie, daj sługom Twoim pokój, byśmy w długie lata Twą chwałę pieśniami sławili.