Już dzień chwalebny jaśnieje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Już dzień chwalebny jaśnieje i nową radość przynosi, bo Andrzej oddał swe życie za zjednoczenie Kościoła.

2.  O ciesz się, polska kraino, że zasłużyłaś na syna, którego śmierć opromienia prawdziwej wiary wspólnotę!

3.  Przez winę pychy rozdarto jedyną szatę Chrystusa; Niech krew i miłość Andrzeja wybłaga jej połączenie.

4.  Bo ileż poniósł On trudów, by do jednego Pasterza zwiedzionych przywieść na powrót i w jednej wierze zachować!

5.  Andrzeju, Boży rycerzu, gdy dziś sławimy hymnami pamiątkę Twego męczeństwa, oręduj w niebie za nami.

6.  Niech Jezus, nasz Odkupiciel, przebaczy grzechy upadłym i da nam wieczne wesele przez Twe Andrzeju zasługi.