Jezu, w Tobie święty Feliks

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jezu, w Tobie święty Feliks znalazł serca ukojenie; Swoim życiem wyznał piękno pójścia drogą Twojej prawdy.

2. Naśladował Biedaczynę w cichym, lecz gor liwym trudzie. Wykonując proste prace, promieniował blaskiem nieba.

3. Z życzliwością i w prostocie uczył dzieci, wspierał biednych; Wszystkich ludzi chciał pociągnąć do umiłowania Boga.

4. Uczył ufać Opatrzności, kornie prosząc o jałmużnę, a pogody ducha pełen dziękczynienie składał Bogu.

5. Pierwszy święty kapucyński, "Deo gratias" nazywany, spójrz Feliksie na swych braci, uproś dla nich wierność Panu.

6. Cześć i chwała Tobie, Ojcze, bo przemieniasz ludzką słabość mocą zmartwychwstania Syna i potęgą Twego Ducha.