O Chryste, kwiecie czystości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Chryste, kwiecie czystości, wielbimy Ciebie pieśniami, dziś Katarzynę wsławiłeś, chwalebną palmą męczeństwa.2.  Roztropna, mężna i mądra, odważnie wiarę wyznała, dla Ciebie duszą niezłomną przyjęła ciała udrękę.3.  Bogata w dary Twej łaski, wzgardziła władcą ciemności, by odrodzona cierpieniem posiadła wieczną nagrodę.4.  Przez Jej zasługi prosimy, byś dał nam udział w Jej szczęściu i karmił nas owocami Twej własnej męki na krzyżu.5.  O Synu Matki Dziewicy, niech Tobie z Ojcem Duchem majestat będzie i chwała przez całą wieczność bez kresu.