Oto wyznawca niezrównany Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Oto wyznawca niezrównany Pana, który zasłużył, aby wejsć do nieba; Dzisiaj Marcina lud z radością sławi na całej ziemi.

2. Kiedy na świecie wiódł pokorny żywot, stał się przykładem wielkiej pobożności, mądry, spokojny, pełen umartwienia i sercem czysty.

3. Często przy grobie tak dobrego męża modlą się chorzy, aby ich uleczył, On zaś cierpiącym daje zdrowie ciała i słabym siły.

4. Chór nasz Mu śpiewa dziś z weselem ducha, prosząc pokornie, aby swą opieką bronił od złego i wyjednał łaskę wiecznego życia.

5. Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie Temu, co mieszka ponad szczytem niebios, rządzi wszechświatem, siebie zaś objawia w Najświętszej Trójcy.