Królu w koronie z ciernia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Królu w koronie z ciernia, Królu niosący krzyż. Królu ubiczowany, Królu i Zbawco nasz.

Ref. Zostań drogą moją, zostań życiem mym, zostań prawdą moją i miłością mą.

2.  Królu z przebitym sercem, Królu pragnący nas. Królu, miłości źródło, Królu, Baranku nasz.

3.  Królu wciąż znieważany, Królu wzgardzony w nas. Królu zdradzany ciągle, Królu i Panie nasz.