Najpiękniejszy z ludzkich synów

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Najpiękniejszy z ludzkich synów, Jezu Chryste miłosierny, Twa korona nie z wawrzynu, lecz z raniących czoło cierni. Płaszcz królewski nie z soboli, ale Twojej Krwi szkarłatu, oto Człowiek, co z miłości ofiarował życie światu.

2. Najpiękniejszy z ludzkich synów, berłem Twoim krucha trzcina, bo objawił Bóg w słabości moc i chwałę swego Syna. W ludzkim bólu Pan obecny, stał się bratem dla nędzarzy, "Ecce Homo", Król cierpiących, Swoim sercem nas obdarzył.

3. Najpiękniejszy z ludzkich synów, przeszedł sam człowiecze drogi, chociaż w bóstwie równy Ojcu dla nas zechciał być ubogi. Chwała, cześć i uwielbienie Tobie, Chryste miłosierny, Twemu Ojcu i Duchowi niechaj wieczne będą dzięki.