Pobożnym hymnem sławimy Cię, siostro

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Pobożnym hymnem sławimy Cię, siostro, wielka mistrzyni życia duchowego, która Swój Zakon przyozdabiasz chwałą, O, Katarzyno!

2. Doktorze wiary, Patronko Europy, przykładzie cnoty i wzorze modlitwy, spraw, byśmy byli solą dla tej ziemi i światłem świata.

3. Dopomóż, aby nasze kaznodziejstwo płynęło z ciszy kontemplacji Prawdy, byśmy mówili z Bogiem lub o Bogu tak jak Dominik.

4. Błogosław wszystkim, którzy Ciebie mają za swoją matkę, wzór i opiekunkę; Pomóż wypełniać wiernie powołanie Dominikańskie.

5. Boże Jedyny, który jesteś źródłem wszelkiej świętości i naszą nadzieją, połącz nas kiedyś z świętą Katarzyną w radości nieba.