Dzisiaj świat cały zdobi się od rana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dzisiaj świat cały zdobi się od rana złocistym światłem odwiecznego słońca; Aby radośnie Twoje Benedykcie, obchodzić święto.

2. Głosi Twą chwałę jasny chór aniołów, patriarchowie i apostołowie, święci prorocy, bo Ty miałeś w sobie ich wszystkich ducha.

3. By zawsze trwała pamięć Twojej chwały, pozwól się ojcem nazywać narodom; Tych, których uczysz słowem i przykładem, prowadź do nieba.

4. Niech zawsze miłe będą nasze pieśni Tobie, co jesteś światłem, przewodnikiem, ojcem i wieczną chlubą Twoich mnichów, o Benedykcie!

5. I niechaj Chrystus, nagroda wieczysta, Twoją modlitwę przyjmie za Twe dzieci, abyśmy mogli w niebie zjednoczeni śpiewać Mu chwałę.