Duchu Boży, światło sumień

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Duchu Boży, światło sumień, pomóż nam odnaleźć drogę nawrócenia i pokuty.

2. Choć grzechami obciążeni, wciąż szukamy Twojej woli, aby dojść do domu Ojca.

3. Przyszedł teraz czas właściwy, aby post i umartwienie wyjednały nam Twą łaskę.

4. Duchu, któryś jest pokojem i płomieniem pełnym żaru, rozpal nas miłością krzyża.

5. Tobie Ojcu i Synowi, chwała niech na wieki będzie za nadzieję przebaczenia.