Józefie, niech Ciebie sławi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Józefie, niech Ciebie sławi całe niebo i świata mieszkańcy składają Ci hołdy. Bo Ty zasłużyłeś, aby czysty węzeł połączył Ciebie z Maryją.

2. Gdy na Nią patrzyłeś, jak nosiła Dziecię, przejęty zwątpieniem opuścić Ją chciałeś. Lecz Boży posłaniec we śnie Cię pouczył, że Ona z Ducha poczęła.

3. Zrodzone Dzieciątko niosłeś w swych ramionach, chroniłeś w ucieczce do ziemi egipskiej. Gdy został w świątyni, z płaczem Go szukałeś i odnalazłeś z radością.

4. Dla innych wybranych śmierć jest bramą chwały, gdy wchodzą do raju, by cieszyć się Panem; Lecz Ty już na ziemi oglądałeś Boga, tak wyróżniony przez Niego.

5. Niech Bóg jeden w Trójcy raczy nas wysłuchać, i da nam w niebiosach przebywać z Józefem. By pieśnią wdzięczności wielbić Pana wiecznie za wielką łaskę Wcielenia.