Jak naród wybrany idziemy za Tobą

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jak naród wybrany idziemy za Tobą, nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pośpiesznej ucieczki z krainy grzechu i śmierci.

2. Już wolni od lęku przed mieczem anioła, którego posłałeś, by karał opornych, dążymy przez wodę i wyschłą pustynię do ziemi Twoich obietnic.

3. Daleka wędrówka nad brzegi Jordanu i ciężka jest walka z wrogami nadziei, lecz wkrótce znajdziemy ochłodę i siły przy zdroju Krwi Zbawiciela.

4. Ufamy wytrwale, że nam dopomożesz, i wreszcie dojdziemy do naszej ojczyzny, gdzie Ty, Miłosierny, przygarniasz do serca obmytych w źródle swej łaski.

5. W tym czasie pokuty, umartwień i postów, zbliżamy się w skrusze do Nocy Paschalnej i hymnem wieczornym wielbimy Cię, Ojcze, w jedności z Synem i Duchem.

Śpiewnik Słowa Melodia Opis Format pliku Pobierz
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego - - - mscz Pobierz