Dobry pielgrzymie miłości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Dobry pielgrzymie miłości i Ewangelii heroldzie, idąc śladami Pańskimi, świeciłeś miłością wszędzie.

2.  Święty Alojzy nasz ojcze, śpiewamy ku Twej czci, święty, gdy w niebie już jesteś z Bogiem, niech nas wspierają Twe względy.

3.  Ojcze dobry, jakże hojny, czuwaj nad Twymi synami, niech dojdzie do nas obficie miłość, Twa troska nad nami.

4.  Dla Włoch Tyś honor i duma, o, świata obywatelu. Niech dotrze do Ciebie ten śpiew, o, świętości przyjacielu.

5.  W stronę Chrystusa w Kościele, z papieżem i biskupami, idziemy z płomieniem wiary za Tobą, ojcze, bądź z nami.

6.  Niech będzie Ci chwała, Chryste, nadziejo narodów, ludów, w niebie Duchowi Święte mu, Ojcu Miłosierdzia cudów.