Oto teraz czas właściwy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Oto teraz czas właściwy, dany nam przez dobroć Boga, aby poprzez umartwienie świat uleczyć ze słabości.

2. Już się zbliża dzień zbawienia, Chrystusowym blaskiem świeci, a skażone grzechem serca post nakłania do przemiany.

3. Boże, niechaj wyrzeczenia wzmocnią ducha oraz ciało, byśmy mogli pragnąć szczerze przyjścia dnia wieczystej Paschy.

4. Miłosierny Boże w Trójcy, niech Cię wielbi wszech świat cały, my zaś odrodzeni łaską nowym hymnem Cię sławimy.