Jasna Jutrzenko kraju Limańskiego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jasna Jutrzenko kraju Limańskiego, drogi klejnocie Kościoła świętego, Panienko Różo, przebłogosławiona, bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.

2. Twoja niewinność tak się podobała, że imię swoje Boża Matka dała. A od Jej Syna wielceś wyniesiona i odznaczona, i odznaczona.

3. Tobie się codzień Boski Oblubieniec objawiał, Jemu Tyś różany wieniec uwiwszy, głowę Jego nim zdobiła, uczcić siliła, uczczcić siliła.

4. A Bóg Cię uczcił, uwił wieniec Tobie i w kwiecie róży zdobił Cię sposobie, bo Tyś Go sama dla nas wyraziła, żeś w Bogu żyła, żeś w Bogu żyła.

5. Żywot i mękę Zbawiciela swego i Jego w chwale triumfującego wyrażasz, Panno ubłogosławiona, bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona.