Z Góry Karmelu Szkaplerza świętego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Z Góry Karmelu Szkaplerza świętego, Matko i Pani zbawienia naszego, któraś z szczerego wejrzenia swojego, dałaś nam szatę, zbawienia naszego.

2. Albowiem kiedy na nasze ramiona, Jezus, Maryja, Najświętsze Imiona kładziesz ten Szkaplerz, wtedy swoich wiernych klejnotów bronisz od grzechów śmiertelnych.

3. Niechajże tedy, ten grzech nasz zmazany we Krwi Jezusa, a nam przez Cię dany, umacnia serca, dodaje nam siły, by nam pokusy żadne nie szkodziły.