Z pokorą wielką

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Z pokorą wielką, skruszony żalem, błagalne modły w niebo ślę, Byś dusze wiernych nagrodził rajem, bo życie już skończyli swe, bo życie już skończyli swe.

2. Kto Tobie Boże, los swój powierzył, dziecięcą wiarą służył Ci. Tego Twa dobroć niebem obdarzy i mu otworzy szczęścia drzwi, i mu otworzy szczęścia drzwi.

3. Marnotrawnego syna czekałeś, przyjmując go w ramiona swe. A dusze zmarłych winą skalane, do domu Ojca garną się, do domu Ojca garną się.