W Betlejem się narodziło

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  W Betlejem się narodziło, Dziecię, co świat ucieszyło. Co nam przyniosło zbawienie, z mocy czarta wyzwolenie. Z dawna żądane, prorokowane. Teraz nam od czystej Panny na świat wydane.

2.  Bóg się nam na świat narodził, by nas z piekła wyswobodził. Dobrej myśli być się godzi, gdy dziś Zbawiciel przy chodzi. Więc Mu śpiewajmy, i wychwalajmy. Bogu dziś narodzonemu cześć oddawajmy.

3.  Pastuszkowie też przybyli, w czym mogli, Panu służyli. Biegnąc do szopy w zawody, porzuciwszy swoje trzody. Jedni śpiewali, drudzy zaś grali, a inni dary dawali, które pobrali.

4.  I my też z serca ofiary, łącząc z pastuszkami dary, oddajemy Wcielonemu, Bogu dziś narodzonemu. Nasze śpiewania i wychwalania. Prosząc, aby nas uchronił z piekła karania.

5.  Wspieraj nas, wieczny Dziedzicu, w świętych cnotach, w dobrym życiu. Błogosław każdego mile, poszczęść wszystkie życia chwile. Miasta z wioskami i z dobytkami. Pobłogosław nam na zawsze, Twymi rączkami.