Patrzyłeś Janie, natchniony przez Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Patrzyłeś Janie, natchniony przez Boga, na tajemnicę początku wszechrzeczy; Poznałeś Słowo, zrodzone przez Ojca nim czas się począł.

2. Dotknąłeś Boga własnymi rękoma, gdy pośród ludzi zamieszkał wcielony, a On Cię raczył przygarnąć z miłością do swego serca.

3. Widziałeś w niebie majestat Baranka i gody Jego ze świętym Kościołem; Słyszałeś hymny śpiewane w wieczności przez odkupionych.

4. Więc dziś wołamy Twoimi słowami; "O przyjdź już, Panie, bo Duch Cię przyzywa! A kto spragniony, niech czerpie za darmo ze źródła życia".

5. Niech Jezusowi, Synowi Dziewicy, i Jego Ojcu wraz z Duchem płomiennym, oddają chwałę spragnieni nadejścia nowego świata.