Jasny Płomieniu miłości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jasny Płomieniu miłości, któryś napełnił Dziewicę, oświeć nasz rozum i serce, wolę umocnij swą łaską.

2. Ty, który wszystko ożywiasz, spraw, aby w nas zamieszkało Słowo zrodzone przez Ojca, zanim się wieki poczęły.

3. Kiedy czekamy na Pana, który się wkrótce objawi, razem z Maryją pragniemy poddać się Twemu działaniu.

4. Ojcu, Synowi i Tobie, Duchu Najświętszy jedności, niebo i ziemia niech śpiewa hymn uwielbienia i chwały.