Śliczny kwiateczku anielskiej czystości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.
Śpiewnik Numer
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 11_19
Dodatek III do Śpiewnika Kościelnego PIEŚNI DO ŚWIĘTYCH PAŃSKICH. - PIEŚŃ XXII.
Zbiór pieśni p. Wawrzyńca Mizgalskiego 11_19

1. Śliczny kwiateczku anielskiej czystości, pełen Jezusa, Maryi miłości. Błogosławiona Salomeo Ciebie prosim, racz błagać Boga za nas w niebie.

2. Pogromicielko świata, czarta, ciała, w swym przedsięwzięciu odważna i stała. W swoim małżonku żądześ uciszyła, boś go do swojej cnoty nakłoniła.

3. Ślubując Bogu z królewskiej godności, na zakonne się poświęcasz ostrości. A zbudowawszy nowy klasztor w skale, w nim zamieszkałaś aż do śmierci stale.

4. Patronko nasza, święta heroini, przez Cię Bóg wielkie światu cuda czyni. Miej nas w opiece, błagaj za nas Boga, niech nas nie trapi żadna ziemska trwoga.