Maryjo, Córo królewska

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Maryjo, Córo królewska i Króla Oblubienico, przez mądrość Bożą wybrana, nim czas i wszechświat istniały.

2. Dzieweczko wolna od grzechu, Przybytku Pana wspaniały, i uświęcona przez Ducha, co z nieba zstąpił na Ciebie.

3. Promienny znaku miłości, Zwierciadło dobra wszelkiego, Jutrzenko prawdy i światła, Bożego Słowa mieszkanie.

4. W pałacu Króla wieczności, bezmiernym szczęściem się cieszysz, bo pełnia laski jest w Tobie, rozkwitła różdżko Jessego!

5. Przeczysta perło ludzkości, nad ziemią gwiazdo świecąca, dopomóż nam się nawrócić i stać się Ducha świątynią.

6. Składamy cześć i podziękę, na wieki Trójcy Najświętszej, gdyż Bóg uczynił Cię, Pani, bezcennych darów skarbnicą.