My, którzy dzisiaj z Kościołem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  My, którzy dzisiaj z Kościołem Szymona, Judę wraz społem, przystojnie uczcić żądamy, obom na chwałę śpiewamy:

Ref. Wy, Święci Pańscy wybrani, módlcie się dzisiaj za nami. Byśmy tu w wierze wytrwali, potem się w niebo dostali.

2.  Wyście, tu żyjąc na ziemi, Mistrzowi byli wiernymi, wyście szli za Jego śladem, żyli za Jego przykładem.

3.  Wyście, w zacnym swym urzędzie, gorliwymi byli wszędzie, Słowo Boże ogłaszali, lud do Boga nawracali.

4.  Przez Wasze święte zasługi, niech nam Bóg odpuści długi, niechaj z swej świętej opieki nie wypuszcza nas na wieki.