Andrzeju, niegdyś rybaku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Andrzeju, niegdyś rybaku, a teraz dusz apostole, niech Twoja sieć nas wyłowi z burzliwych świata odmętów.

2. O bracie Piotra rodzony, i równy w śmierci sposobie, jesteście bardziej złączeni przez krzyż niż łono matczyne.

3. O krwi wspólnoto czcigodna, o jednakowa nagrodo! Synami stali się krzyża Kościoła pierwsi ojcowie.

4. Przywiodłeś brata do Mistrza, bo rozpoznałeś w Nim życie, i dla nas bądź przewodnikiem, na błogiej drodze zbawienia.

5. Wezwany byłeś przez Pana, by z Piotrem głosić Nowinę, więc dziś daj wszystkim Kościołom w Piotrowej zejść się owczarni.

6. Tak blisko jesteś Chrystusa, dopomóż przeto nam zdążać do tej ojczyzny, gdzie Bogu będziemy śpiewać z radością.