Ten, którego wielbi ziemia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ten, którego wielbi ziemia, niebo sławi, chwalą morza, Ten, co rządzi przestworzami, zamknął się w Maryi łonie.

2. Tego, który rozkazuje słońcu, gwiazdom, księżycowi, nosi w sobie czysta Panna, napełniona łaską z nieba.

3. Jakże wielka godność Matki, która stała się mieszkaniem Stwórcy dzierżącego w dłoni, cały wszechświat niezmierzony!

4. O szczęśliwa zwiastowaniem, w którym anioł zapowiedział, że przez Ducha pocznie Syna, upragnienie wszystkich ludów!

5. Tobie, Jezu narodzony z czystej Matki i Dziewicy, niechaj będzie cześć i chwała z Ojcem i płomiennym Duchem.