Święty Albercie, Bracie nasz

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święty Albercie Bracie nasz, wzywają Cię Twe dzieci, bądź zawsze z nami w każdy czas, Twój przykład niech nam świeci. Bądź zawsze z nami w każdy czas, Twój przykład niech nam świeci.

2. Chodź ulicami z nami wraz, przez Kraków, Polskę całą, by pokój, dobro ludziom nieść i miłość doskonałą. By pokój, dobro ludziom nieść i miłość doskonałą.

3. By umieć klęknąć tak jak Ty, przed krzyżem i biedakiem, i dobrze czyniąc iść przez świat, być Twym czytelnym znakiem. I dobrze czyniąc iść przez świat, być Twym czytelnym znakiem.