Droga przed Bogiem łez okrutnych cena

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Droga przed Bogiem łez okrutnych cena! To nam wskazuje święta Magdalena; Szuka Chrystusa; łzą Mu nogi rosi; Grzechy wyznaje, miłosierdzia prosi.

2. Żal za grzech szczery, silna miłość duszy i najmocniejsze więzy zbrodni kruszy; Obdarza męstwem, obdarza i cnotą służenia Bogu zawsze i z ochotą.

3. Ujrzy pokutnik w chwale zmartwychwstanie, ujrzy i Boga, On jego kochanie; Żyć będzie wiecznie, Jego dobroć sławić, którego rozkosz jest grzesznika zbawić.

4. Na Magdalenie iści dowód tego, miłość Jezusa, miłość Wszechmocnego; Boże! niech zasług świętej Pokutnicy doznamy skutków płaczącej Grzesznicy.