Słudzy Chrystusa, niebiescy duchowie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Słudzy Chrystusa, niebiescy duchowie, naszej korony Święci Patronowie, Waszej opieki żebrzemy dla kraju, Mieszkańcy Raju.

2. Wspomnijcie Bracia, na swoich rodaków, Książęta niebios, na biednych żebraków; Raczcie się w niebie przyczyniać za nami swymi modłami.

3. Jeśli głód, wojna, lub powietrze srogie, nawiedzać poczną ziemie te ubogie; Brońcie nas, stojąc na kraju granicy, Święci strażnicy.

4. O, Boże niech nam, będzie uiszczona prośba, od Twoich przyjaciół czyniona; Dla zasług życia i krwi wysłuchana Chrystusa Pana.